Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Witold Aldona Frączkiewicz-Wronka

 

Aldona Frączkiewicz-Wronka

 

Profil zawodowy

Ukończyła studia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie również uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskała na wniosek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Ukończona w ramach nauk politycznych specjalność polityka społeczna i podjęte zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach zdeterminowały ścieżkę jej profesjonalnego rozwoju jako poszukiwania badawcze, których celem jest wypełnianie luki poznawczej w zakresie identyfikowania czynników decydujących o efektywnym osiąganiu celów społecznych przez organizacje świadczące usługi publiczne. Analiza treści prac monograficznych oraz kilkunastu innych publikacji głównym nurtem zainteresowań są poszukiwania rozwiązań wychodzących poza schematy organizacyjne praktykowane w sferze publicznej. Skupienie uwagi badawczej na relacji państwo/społeczeństwo obywatelskie, obejmującej organizacje publiczne, organizacje non-profit oraz nowe międzyorganizacyjne formy współdziałania w różnych sektorach życia społecznego i gospodarczego oraz na zagadnieniach związanych z wpływem charakterystycznych cech sektora publicznego na jego efektywność i funkcjonalność – jest ważnym i nowym nurtem badawczym, wzbogacającym wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa.