Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jacek Lachendro

dr

Jacek Lachendro

 

Profil zawodowy

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie następnie w 2003 roku obronił pracę doktorską „Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939”. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel, jednocześnie zajmował się historią prasy, współpracując od roku 1998 z Komisją Prasoznawczą PAN, oddział w Krakowie. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych m.in. w „Studiach Historycznych”, „Roczniku Historii Prasy Polskiej”, roczniku „Małopolska: regiony — regionalizmy — małe ojczyzny”. W 2006 r. ukazała się jego książka: „Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939”. Jest współautorem „Najnowszej historii świata”, wydanej w 2008 r. W Muzeum pracuje od 2005 roku. W 2008 r. został zastępcą kierownika Centrum Badań Muzeum.