Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Barbara Giza

dr hab.

Barbara Giza

 

Profil zawodowy

Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz dziennikarskimi przekazami multimedialnymi. Naukowo skupia się na sytuacji filmu we współczesnej kulturze audiowizualnej oraz pograniczach literatury i filmu, kwestiach autorstwa, jak również scenopisarstwa filmowego. Zajmuje się także społecznymi kontekstami filmu oraz dziennikarstwem filmowym. Pracownik naukowy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie w zakresie badań nad filmem i kulturą filmową. Współprowadzi badania społeczne Polacy o polskim filmie, finansowane przez PISF. Członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI oraz członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Jest także członkiem redakcji kwartalnika Akademii Polskiego Filmu „Pleograf”.
Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. książek: Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego (2007), Do filmu trafiłem przypadkiem. Z Jerzym Stefanem Stawińskim rozmawia Barbara Giza (2007), Jerzy Stefan Stawiński. Scenariusze filmowe (2009), Stawiński i wojna. Podróż autobiograficzna jako reprezentacja doświadczenia (2012), współredaktorka m.in. książek: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze (2008), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia (2011), Konrad Eberhardt (2013), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Polskie seriale telewizyjne (2014), Aleksander Jackiewicz (2015), Krzysztof Mętrak (2019), Magia i pieniądze. Z Agnieszką Holland rozmawia Maria Kornatowska (2020), Niezrealizowane scenariusze filmowe w zbiorach FINA jako nowe źródło wiedzy o kulturze PRL, [w:] Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych (w druku). W przygotowaniu są książki Rola archiwów we współczesnych badaniach filmoznawczych oraz Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty.