Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Marek Naruszewicz

prof.

Marek Naruszewicz

 

Profil zawodowy

Studiował na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie otrzymał dyplom magistra orał tytuł doktora i doktora habilitowanego z dziedziny farmacji. W latach 1983-84 będąc Stypendystą Narodowych Instytutów Zdrowia USA prowadził badania pod kierownictwem Daniela Steinberga na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. W roku 1994 został mianowany przez Prezydenta RP profesorem nauk farmaceutycznych a od 1996 piastuje stanowisko profesora zwyczajnego. Pracował kolejno w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytucie Badań Klinicznych w Montrealu, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2005 został Kierownikiem Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw fitoterapii na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu medycznego a w latach 2008- 2012 sprawował funkcje Dziekana tego Wydziału i członka Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od czterdziestu lat prowadzi badania nad różnymi aspektami miażdżycy i stworzył polską szkołę profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego w oparciu o substancje pochodzenia naturalnego. Opublikował 146 artykuły w czasopismach rangi międzynarodowej. Ma 4 patenty międzynarodowe i 2 krajowe.
Utworzył Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą, którego jest obecnie Honorowym Przewodniczącym. Był także przez okres 20 lat Redaktorem Naczelnym czasopisma Czynniki Ryzyka. Reprezentował Europę Centralną w International Task Force for the Prevention of Cardiovascular Disease i jest członkiem wybieralnym w American Heart Association I reprezentantem Polski w International Society of Atherosclerosis.