Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marek Naruszewicz

prof.

Marek Naruszewicz

 

Profil zawodowy

Studiował na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie otrzymał dyplom magistra orał tytuł doktora i doktora habilitowanego z dziedziny farmacji. W latach 1983-84 będąc Stypendystą Narodowych Instytutów Zdrowia USA prowadził badania pod kierownictwem Daniela Steinberga na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. W roku 1994 został mianowany przez Prezydenta RP profesorem nauk farmaceutycznych a od 1996 piastuje stanowisko profesora zwyczajnego. Pracował kolejno w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytucie Badań Klinicznych w Montrealu, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2005 został Kierownikiem Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw fitoterapii na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu medycznego a w latach 2008- 2012 sprawował funkcje Dziekana tego Wydziału i członka Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od czterdziestu lat prowadzi badania nad różnymi aspektami miażdżycy i stworzył polską szkołę profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego w oparciu o substancje pochodzenia naturalnego. Opublikował 146 artykuły w czasopismach rangi międzynarodowej. Ma 4 patenty międzynarodowe i 2 krajowe.
Utworzył Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą, którego jest obecnie Honorowym Przewodniczącym. Był także przez okres 20 lat Redaktorem Naczelnym czasopisma Czynniki Ryzyka. Reprezentował Europę Centralną w International Task Force for the Prevention of Cardiovascular Disease i jest członkiem wybieralnym w American Heart Association I reprezentantem Polski w International Society of Atherosclerosis.