Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Makarewicz-Wujec

dr hab. n. med. i n. o zdr., prof. AEH

Magdalena Makarewicz-Wujec

 

Profil zawodowy

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW (specjalizacja dietetyka), propagatorka wiedzy o prawidłowym żywieniu. Od 20 lat zajmuje się edukacją zdrowotną. Doświadczanie zawodowe zdobywała w Instytucie Żywności i Żywienia oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Główne obszary zainteresowań dydaktyczno-naukowych to niefarmakologiczne wsparcie farmakoterapii, żywienie kliniczne (szczególnie doustne i dojelitowe) oraz profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu krążenia. Tytuł doktora habilitowanego otrzymała za osiągniecie pt. „Wpływ czynników żywieniowych na markery stanu zapalnego i przebieg choroby wśród pacjentów kardiologicznych”. Dorobek naukowy obejmuje 40 oryginalnych publikacji naukowych, 15 prac poglądowych, 13 rozdziałów w monografiach. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.