Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mariusz Zelek

dr

Mariusz Zelek

 

Profil zawodowy

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, członek i wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej i prawa Internetu w czasopismach polskich i zagranicznych. Organizator i uczestnik wielu konferencji i szkoleń o charakterze krajowym i międzynarodowym. Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Arbiter IP Friendly – Przyspieszonej Procedury Spornej dla uczestników targów organizowanych przez MTP. Laureat stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców, przyznanego przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Laureat głównej nagrody I edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego; wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej; VIII edycji konkursu Dziennika – Gazeta Prawna „Złote Skrzydła” dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych w kategorii prawo gospodarcze. Laureat ogólnopolskiego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015".