Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aneta Dziedzic

 

Aneta Dziedzic

 

Profil zawodowy

Liderka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym aktywnie poszukująca obszarów ulepszania procesów w zarządzaniu globalnym centrum usług IT oraz odpowiedzialna za agendę odpowiedzialności społecznej biznesu.
Niespokojny duch poszukujący, spełnienia aspiracji do czynienia dobra. Poprzez umiejętności w zakresie komunikowania się i zarządzania zmianą, buduje zaangażowanie zespołów, tworząc przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń. Angażuje się w różne projekty, odpowiadające na potrzeby większej inkluzyjności względem kobiet, pracowników w rolach rodzicielskich, a także kładzie fundament pod neuroróżnorodność w środowisku pracy. Działa na rzecz zbudowania kompleksowych rozwiązań dla wolontariatu korporacyjnego. Jest wolontariuszką w roli partnership manager w brytyjskiej organizacji Neurodiversity in Business.