Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Roger Duncan

 

Roger Duncan

 

Profil zawodowy

Jest zarejestrowanym systemowym terapeutą rodzinnym, superwizorem systemowym oraz autorem; pisze i wykłada na temat psychoterapii systemowej oraz epistemologii i praktyki Eco Psychoterapii Systemowej. Pierwotnie studiował biologię i od ponad trzydziestu lat jest zaangażowany w pracę z nastolatkami i praktykę opartą na naturze. Był jednym z pionierskich wykładowców Ruskin Mill Education Trust, gdzie był zaangażowany w rozwój innowacyjnych programów edukacji terapeutycznej dla nastolatków ze złożonymi i trudnymi zachowaniami w środowisku leśnym i dzikiej przyrody oraz pełnił rolę lidera w kierownictwie wyższego szczebla. Był wykładowcą wizytującym w Psychological Therapies dla Tavistock and Portman NHS Trust i dyrektorem kursu Confer Diploma "Eco-psychotherapy and the Emerging Adolescent Mind - A Systemic Integration of our Relationship with Nature into Child and Adolescent Psychotherapy Practice", a jego książka "Nature in Mind, systemic thinking and imagination in ecopsychology and mental health" została opublikowana przez Routledge w 2018 roku. Roger przez ponad 10 lat pracował w NHS w ramach Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS) z nastolatkami, którzy doświadczyli złożonej traumy, w tym dziećmi bez opieki ubiegającymi się o azyl (UASC) oraz w prywatnej praktyce, z osobami, rodzinami i organizacjami.