Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Maria Węgrzyn

dr hab., prof. UE

Maria Węgrzyn

 

Profil zawodowy

Wieloletnia ekspertka dokonująca ocen merytoryczno-technicznych dla wniosków składanych do różnych instytucji na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (UMWD, PUP, PARP). Ceniona i lubiana przez studentów i słuchaczy wykładowczyni wielu przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem finansów, zarządzania finansowego i ekonomiki ochrony zdrowia.
Autorka ponad 120 ważnych publikacji naukowych opublikowanych w cenionych czasopismach w Polsce i zagranicą. Kierowniczka kilkunastu dużych projektów naukowo- badawczych, w tym projektu innowacyjno- badawczego „Benchmarking szpitali…”uznanego przez Termedię za jeden z najlepszych projektów w swojej kategorii (150 szpitali).
Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w zakresie ekonomicznych problemów organizacji ochrony zdrowia w Polsce i zagranicą. Odbyła staże naukowe ukierunkowane na systemy zdrowotne w wielu krajach, np.: w Japonii, Hiszpanii, Francji, Gruzji, czy Litwie. Członek wielu Rad Społecznych szpitali i podmiotów leczniczych publicznych i prywatnych.
Członek branżowych stowarzyszeń: STOMOZ oraz FSZP. Wieloletni członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Dolnośląskiego. Szczególnym uhonorowaniem dotychczasowych osiągnięć jest otrzymanie Srebrnego Krzyża Zasługi od Prezydenta RP za dorobek naukowo-dydaktyczny oraz m.in. za bardzo aktywne działania na rzecz poprawy organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce.