Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Radosław Rutkowski

dr hab.

Radosław Rutkowski

 

Profil zawodowy

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Fizjoterapii, następnie rozpoczął tam pracę naukowo-dydaktyczną, którą obecnie kontynuuje jako adiunkt. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Od 2023 roku posiada stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Jest autorem wielu międzynarodowych publikacji naukowych i wykładów. Jest członkiem zespołu badawczego ds. leczenia i fizjoterapii stawów biodrowych u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Obecnie specjalizuje się w rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym z chorobami neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, rdzeniowym zanikiem mięśni i dystrofiami mięśniowymi.
Współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie jest fizjoterapeutą. Jest współautorem programów szkoleniowych dla fizjoterapeutów i nauczycieli z zakresu zaburzeń koordynacji rozwojowej (DCD) oraz zaburzeń sensomotorycznych ręki u dzieci.