Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Michał Wojtkowiak

 

Michał Wojtkowiak

 

Profil zawodowy

Łączy wiedzę z zakresu publicznego i prywatnego prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa konsumenckiego. Dzięki temu skutecznie doradza przedsiębiorcom w ocenie ich praktyk rynkowych. Wspiera klientów w zapobieganiu i usuwaniu skutków potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Doradza również, jak przeciwdziałać niedozwolonym praktykom ze strony konkurentów. Dodatkowo zapewnia wsparcie w toku procedur notyfikacji planowanych transakcji typu M&A organom antymonopolowym. Brał udział w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, SOKiK oraz Komisją Europejską mających za przedmiot praktyki ograniczające konkurencję, kontrolę koncentracji, w tym również przy największych tego typu transakcjach w Polsce i w regionie. Uczestniczył w postępowaniach sądowych wytaczanych konkurentom na drodze prywatnoprawnej, w tym w jednym z pierwszych postępowań typu private enforcement opartym o przepisy ustawy roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Doradzał także w sprawach z obszaru pomocy publicznej. W dziedzinie praw własności intelektualnej pomaga klientom, szczególnie z branż nowych technologii, odpowiednio zabezpieczać ich produkty i usługi. Doradza również w zakresie egzekwowania naruszeń ich praw. Opiniował projektowane rozwiązania legislacyjne z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.