Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Michalska-Niewiadomska

 

Magdalena Michalska-Niewiadomska

 

Profil zawodowy

Profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO. Ekspertka z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej przed krajowymi sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje też przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center). Brała udział w skomplikowanych projektach IT obejmujących wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych o rozbudowanej strukturze w metodologii Waterfall i Agile. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy wdrożeniowe, licencyjne na oprogramowanie, serwisowe czy umowy o depozyt kodów źródłowych.