Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marcin Krukar

 

Marcin Krukar

 

Profil zawodowy

Trener z 20-letnim stażem, przeprowadził ponad 14 tysięcy godzin szkoleniowych dla najróżniejszych klientów – od międzynarodowych korporacji po rodzące się NGO-sy. Prowadzi szkolenia bez użycia prezentacji, zastępując ją gamą metod aktywizujących uczestników.
Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications, Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015), absolwent studiów podyplomowych „Trener Biznesu” (WSE Kraków), „Menedżer Projektów Szkoleniowych” (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu. Przez kilka lat był wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach przedmiotów związanych z marketingiem, komunikacją międzyludzką oraz prowadzeniem szkoleń i prezentacji.
Tworzył, wdrażał i konsultował standardy obsługi klienta dla kilkudziesięciu ogólnopolskich firm i instytucji.