Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marek Najmajer

 

Marek Najmajer

 

Profil zawodowy

Jest ekspertem ds. sprzedaży oprogramowania. Posiada również szeroką wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zarządzaniu biurem projektowym, z dużą wiedzą w dziedzinie technologii informatycznych. Przez wiele lat pracował jako konsultant biznesowy w różnych dziedzinach, takich jak ciągłe doskonalenie procesów, kontrola procesów, Balanced Scorecard czy strategia, w różnych branżach, w tym IT, branża naftowa, budowa statków, telekomunikacja, górnictwo, budownictwo, produkcja masowa, druk i wydawnictwo, reklama, GIS oraz sektor rządowy. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami. Jest członkiem Project Management Institute (PMI).
Specjalizuje się w następujących obszarach:

  • Języki obce: biegle posługuje się językiem angielskim, ma podstawową znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego, oraz pewną znajomość języka francuskiego, ukraińskiego i hiszpańskiego.
  • Posiada certyfikacje: PRINCE2, PMBOK, CMMI, WfMC, Business Process Mapping, Business Systems Analysis, zbieranie, analiza i specyfikacja wymagań IT.
  • Znajomość narzędzi IT: systemy zarządzania projektami, narzędzia do analizy biznesowej, systemy zarządzania wymaganiami, systemy zarządzania przepływem pracy, systemy zarządzania dokumentami, systemy ERP.