Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mariusz Tokarski

 

Mariusz Tokarski

 

Profil zawodowy

Kierownik IT z ponad 16-letnim stażem w zarządzaniu usługami IT, produktem oraz DevOps w branżach FMCG i E-Commerce. Zrealizował wiele projektów, wprowadzając nowe możliwości biznesowe, osiągając znaczne oszczędności oraz wdrażając wsparcie IT dla globalnych i regionalnych aplikacji. Pracował w wielokulturowym środowisku z dostawcami zewnętrznymi i wewnętrznymi partnerami biznesowymi w różnych dziedzinach. Posiada wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT, w tym ITIL® i Lean. Jego podejście łączy metody kaskadowe i zwinne, dążąc do stałego dostarczania wartości biznesowej.