Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dariusz Pierzak

 

Dariusz Pierzak

 

Profil zawodowy

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie finansów. Ukończył studia podyplomowe tematyce prawa spółek oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także studia MBA. Zdobył międzynarodowy certyfikat CIMA z zakresu rachunkowości zarządczej. Posiada ponad piętnastoletnie zróżnicowane doświadczenie zawodowe w biznesie.
Kompleksowo zarządzał finansami firm o zróżnicowanym profilu działalności i zróżnicowanej skali działania i wielkości. Przeprowadzał procesy restrukturyzacji, łączenia firm. Oceniał biznesplany i projekty jako ekspert RPO województwa małopolskiego w latach 2007 – 2013.
Od kilku lat prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Zakres tematyki świadczonych usług obejmuje zagadnienia rozwoju kompetencji przedsiębiorczych (strategie rozwoju, analiza konkurencji, zarządzanie finansami firm, finanse osobiste, controlling, pozyskiwanie kapitału na rozwój firm, in.) oraz rozwoju kompetencji miękkich (komunikacja międzykulturowa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, postępowanie w sytuacjach trudnych, umiejętności autoprezentacji, kompetencje negocjacyjne, komunikacja grupowa).
W 2014 firma roku jako jedna z pierwszych w Małopolsce instytucji szkoleniowych przeszła pozytywnie audyt Centrum Zapewnienia Jakości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i otrzymała znak jakości (nr 16) potwierdzający stosowanie najwyższych standardów świadczenia usług rozwojowych, których emanacją jest dokument „Małopolskie Standardy Świadczenia Usług Edukacyjno – Rozwojowych”

.