Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Grażyna Urbanik-Papp

dr

Grażyna Urbanik-Papp

 

Profil zawodowy

Jest coachem akredytowanym przez ICF (poziom ACC), posiada Certyfikat Trenerski przyznany przez Thames Valley University , PRINCE II Foundations w zakresie zarządzania projektami oraz certyfikat w zakresie konsultingu systemowego dla organizacji (Advisio).
Ukończyła program The Art and Science of Coaching przygotowany przez Szkołę Coachów Erickson College, akredytowaną przez International Coach Federation (ICF). Od 8 lat prowadzi indywidualne sesje coachingowe. Uczyła się coachingu m.in. od : Merlin Atkinson, Jenny Rogers, Richarda Hiams.
Łączy doświadczenie w pracy dla biznesu z pasją do poznawania psychologii ludzkich zachowań, szczególnie z pespektywy neuronauki. Jest doktorem zarządzania. Ukończyła także szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowań, warsztaty Gestalt, warsztaty Mindfulness, przez 2 lata studiowała w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Instytut Psychoterapii Integratywnej) w Krakowie.
Jest doświadczonym trenerem. Szkoliła dla takich firm i instytucji jak m.in.: Bank Zachodni WBK, GlaxoSmithKline, Gegenbauer Polska czy Najwyższa Izba Kontroli.
Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, które od 18 lat dba o standardy i etykę pracy trenerów i konsultantów. W 2006 roku była Liderem Komisji Coachingu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, roku tworzącej platformę dialogu dla różnych szkół coachingu.
Publikuje artykuły zarówno naukowe, jak i popularyzujące wiedzę, m.in. na temat neuroprzywództwa.

.