Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bartosz M. Radtke

dr

Bartosz M. Radtke

 

Profil zawodowy

Specjalizuje się̨ zarówno w tworzeniu autorskich narzędzi badawczych (blisko trzydzieści testów psychologicznych i pedagogicznych), jak i adaptacji narzędzi zagranicznych (m.in. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4, Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST). W latach 2006–2008 koordynator Pracowni Metod Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2009 założyciel i dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, która opracowuje profesjonalne narzędzia badawcze na użytek badań naukowych oraz praktycznej diagnostyki psychologicznej. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu diagnostyki psychologicznej i pedagogicznej, szczególnie cenionym w obszarze narzędzi diagnozy zaburzeń uczenia się̨ oraz funkcjonowania poznawczego. Autor rozwiązań IT wspomagających diagnostykę̨ psychologiczną, m.in. modułu terapeutyczno-treningowego w Systemie Diagnostyczno-Terapeutycznym SAT opracowanym we współpracy z Katedrą Zastosowań Multimediów Politechniki Gdańskiej oraz internetowego Systemu Wsparcia Diagnosty – stosowanego w poradnictwie psychologiczno- -pedagogicznym, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz indywidualnych praktykach psychologicznych. Swoją wiedzę fachową i doświadczenie praktyczne wykorzystuje, prowadząc szkolenia certyfikacyjne dla psychologów i pedagogów diagnostów, w których rokrocznie uczestniczą̨ ponad trzy tysiące specjalistów z całego kraju. Jest również̇ nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Laureat Nagrody Naukowej GTN dla wybitnych młodych naukowców, Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Stopień doktora psychologii zdobył z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2015. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Edukacji, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, International Dyslexia Association oraz European Association of Developmental Psychology.