Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aleksandra Partyk

dr

Aleksandra Partyk

 

Profil zawodowy

Ukończyła studia prawnicze na WPiA UJ. Odbyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała z wyróżnieniem, na krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego po obronie rozprawy doktorskiej na temat "Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie brytyjskim".
Jest laureatką I nagrody w konkursie na najlepszą pracę kuratorów sądowych i asystentów sędziów "Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej" pod honorowym patronatem I Prezesa SN oraz Ministra Sprawiedliwości (2015 r.). Brała udział w programie TLI "Critical Thinking and Advocacy in a Free Society" oraz w konkursie TLI National Mock Trial Competition (2017-2018 r.). Uzyskała uprawnienia do przeprowadzania mediacji (2018 r.).
Stale współpracuje z serwisem Prawo.pl. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego.