Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Przemysław Grobelny

dr

Przemysław Grobelny

 

Profil zawodowy

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami), doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse oraz adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wykładowcą na Studiach Executive MBA Poznań-Atlanta. Jest partnerem w CMT Advisory Sp. z o.o. Studiował na Athens University of Economics and Business. Posiada tytuł The Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute. Kierownik projektu badawczego "Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego (ang. machine learning) w procesie modelowania taktycznej alokacji aktywów na rynku kapitałowym". Doświadczenie obejmuje wycenę spółek, portfeli wierzytelności, wartości niematerialnych i prawnych, budżetowanie i tworzenie prognoz i modeli finansowych, realizację procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, doradztwo finansowe w procesach restrukturyzacyjnych, doradztwo finansowe i biznesowe dla podmiotów z branży finansowej oraz strukturyzowanie grup kapitałowych oraz doradztwo w działaniach reorganizacyjnych spółek.