Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Maciej Kurzajewski

 

Maciej Kurzajewski

 

Profil zawodowy

Jest twórcą projektu „into compliance” oferującego eksperckie i unikatowe doradztwo prawne w sferze rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynku kapitałowego. Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy w Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). Przez ponad 10 lat kierował departamentem całościowo zajmującym się nadzorem nad firmami inwestycyjnymi i infrastrukturą rynku kapitałowego. Uczestniczył jako jeden z liderów w pracach Cyfrowej Agendy Nadzoru UKNF. Był również pierwszym dyrektorem Departamentu Spraw Karnych odpowiedzialnego w KNF za ściganie nadużyć na rynku finansowym. Brał aktywny udział w projektowaniu i praktycznym wdrażaniu szeregu aktów regulujących prowadzenie działalności maklerskiej (m.in. implementacja systemu MiFID I, MIFID II, EMIR, ICSD). Redagował osobiście bądź współtworzył szereg stanowisk nadzorczych dotyczących usług maklerskich związanych ze stosowaniem regulacji MiFID oraz wdrażania nowych technologii na podstawie obowiązujących od lat przepisów, w tym stanowisko dotyczące funkcji compliance w firmie inwestycyjnej, zachęt, doradztwa inwestycyjnego, robodoradztwa i rozwiązań chmurowych. Reprezentował Urząd w pracach komitetów ESMA i IOSCO dotyczących pośredników na rynku kapitałowym. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Agentów Firm Inwestycyjnych. Wykładowca na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia działalności maklerskiej. Prelegent na, organizowanych przez podmioty prywatne, uczelnie państwowe i organ nadzoru finansowego, kilkudziesięciu wykładach, konferencjach i seminariach dotyczących prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rynków kapitałowych. Autor bądź współautor praktycznych publikacji poświęconych tematyce maklerskiej (m.in. „Usługi maklerskie” Wolters Kluwer; „Prawo rynku kapitałowego” C.H. Beck.