Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paulina Zygier

 

Paulina Zygier

 

Profil zawodowy

Absolwentka politologii o specjalizacji ekonomicznej oraz podyplomowych studiów na kierunku Manager CSR (I edycja). Wcześniej związana z mediami, gdzie zarządzała relacjami zagranicznymi i koordynowała działania w zakresie realizacji obowiązków ustawowych.
Ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesu raportowania niefinansowego w oparciu o standard GRI i standardy branżowe, od badania interesariuszy, przez definiowanie materiality matrix po redakcję raportu.
Realizowała projekty doradcze dla firm, grup kapitałowych, spółek notowanych na GPW i podmiotów Skarbu Państwa. Pracowała dla firm z branż: finansowej, w tym rynków kapitałowych, energetycznej, paliwowej, zarządzania odpadami, transportowej, wydobywczej, deweloperskiej oraz diagnostyki medycznej. Tworzyła strategie, polityki i action plany związane z ESG.
Ma doświadczenie w dostosowywaniu firm do obowiązków zwianych z uspójnionym raportowaniem (CSRD, ESRS).
Brała udział w prowadzeniu kilkudziesięciu sesji dialogowych interesariuszy (wystandaryzowanych). Prowadziła szkolenia i warsztaty z tematyki związanej z obszarami ESG. Współredagowała publikację „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji. Przewodnik dla administracji publicznej” wydaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zainteresowana tematem różnorodności i włączania, jako ważnym aspektem społecznym w organizacjach. Rozwija wiedzę na temat neuroróżnorodności jako aspektu istotnego w miejscu pracy.
Obecnie ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i CSR/ESG w ZF Polpharma, gdzie odpowiada również za komunikację korporacyjną dotyczącą tego tematu. Zajmuje się m.in. raportowaniem niefinansowym spółki i koordynowaniem projektów związanych z obszarami ESG.