logo uswps nazwa 3

Poznań

Jakie jest znaczenie wiedzy psychologicznej dla wymiaru sprawiedliwości? Czym zajmuje się psychologia sądowa i jakie są jej dziedziny? Dlaczego pamięć potrafi płatać figle naocznym świadkom traumatycznych wydarzeń? Kim jest mediator i w jakich sprawach sądowych jego uczestnictwo jest niezbędne? W jakiej kategorii przestępstw są wykorzystywane opinie biegłego sądowego? Na te pytania odpowiedzi znajdziemy podczas Dnia z psychologią sądową, który odbędzie się 16 marca 2017 r.

Uwaga: wydarzenie skierowane jest dla uczniów szkół średnich. Wstęp wolny. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Katarzyną Kwaśnik: tel. 697 690 482, strefa.poznan@swps.edu.pl

Psychologia sądowa na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Na poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS studenci psychologii kontynuują studia na jednej z kilku specjalności. Atrakcyjny wybór stanowi właśnie psychologia sądowa – specjalność, której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu z zakresu psychologicznych uwarunkowań przestępczości zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych, oraz opracowywania orzeczeń psychologicznych na potrzeby sądu w sprawach karnych i cywilnych.

Poznają koncepcję wyjaśniające proces socjalizacji, genezę przestępczości, związek psychopatii i osobowości antyspołecznej z działalnością przestępczą. Zgłębiają problemy psychologicznej oceny wiarygodności zeznań, a także procesu resocjalizacji przestępców oraz psychologiczne problemy izolacji więziennej.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas Dnia z psychologią sądową zapraszamy również na spotkanie z Michałem Pozdałem, organizowane w ramach Strefy Młodzieży. Spotkanie będzie poświęcone „Profilaktyce przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej na randce”.

Równolegle ze spotkaniem psychologicznym przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli „Samobójstwa młodzieży”, które poprowadzi dr Katarzynę Waszyńska.

Harmonogram

godz. 9.30–11.00 – równoległe warsztaty

  • Figle pamięci, czyli kilka słów o pamięci naocznych świadków – Marta Klancko, Izabela Budzyńska | sala 311

  • Stalking. Jak zapobiec uporczywemu nękaniu? – Alicja Dobrowolska | sala 306

  • Mediacje – czym są i w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane? – Monika Domska-Brzozowska | sala 307

  • Praca biegłego sądowego w praktyce – Jan Gołębiowski | sala 305

godz. 11.15–12.45 – wykład z psychologii sądowej | sala 004

  • Czym zajmuje się psycholog sądowy? – dr hab. Szymon Draheim prof. Uniwersytetu SWPS

godz. 13.00–14.30 – spotkania psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży | sala 004

  • Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce – Michał Pozdał

godz. 13.00–14.30 – warsztaty dla nauczycieli | sala 311

  • Samobójstwa młodzieży – dr Katarzyna Waszyńska

Dla uczniów

Figle pamięci, czyli kilka słów o pamięci naocznych świadków | warsztat

Od czego zależy wiarygodność zeznań świadków? Dlaczego niektórzy ludzie pamiętają zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca i przyznają się do zbrodni, których nigdy nie popełnili? W trakcie warsztatu dowiemy się, jak funkcjonuje nasza pamięć i czym są jej zniekształcenia w kontekście przesłuchań naocznych świadków wydarzeń.

Marta Klancko – jest studentką V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Początkowo swoje plany wiązała z informatyką, jednak ciekawość związana z poznaniem funkcjonowania człowieka okazała się silniejsza. W obszarze jej zainteresowań znajduje się psychologia poznawcza oraz wszystko, co wiąże się z pracą z zasobami ludzkimi i potencjałem ludzkim. Od ponad dwóch lat działa w projekcie Strefa Młodzieży.

Izabela Budzyńska – studentka V roku psychologii o specjalności wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Miała zostać weterynarzem, ostatecznie zwyciężyła psychologia. W każdym człowieku stara się dostrzegać pozytywne stron. Twierdzi, że każdy jest utalentowany, ale nie każdy o tym wie. W przyszłości chciałaby zająć się pracą w dziale HR i szkoleniami dla pracowników. Od ponad dwóch lat działa w projekcie Strefa Młodzieży.

Stalking. Jak zapobiec uporczywemu nękaniu? | warsztat

W czasach kiedy Internet nie był tak popularny jak dziś, stalkerzy mieli znacznie utrudnione zadanie. Rozwój technologiczny spowodował, że zwiększyła się skala tego zjawiska, a co za tym idzie, wzrosło również zainteresowanie organów ścigania tą kategorią przestępstw. Coraz częściej tego typu sprawy trafiają do sądu. Jak działają stalkerzy? Na czym polega uporczywe nękanie? Czy sami narażamy się na ich atak? Jak temu zapobiec? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spotkania.

Alicja Dobrowolska – studentka III roku psychokryminalistyki na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Criminal Cases oraz członek Samorządu Studenckiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii sądowej i śledczej oraz wpływem społecznym. Współtwórczyni „Studenckiej inicjatywy walki z depresją”, warsztatu pt. „Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia”, twórca gry edukacyjnej „Krwawe łzy św. Wawrzyńca” oraz „Morderstwo w bibliotece”. Współorganizatorka i uczestniczka przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i badawczych. Od czerwca 2016 r. odbywa roczną praktykę jako asystentka dr. Bogdana Lacha, a od dwóch lat prowadzi warsztaty w ramach projektu Strefa Młodzieży.

Mediacje – czym są i w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane? | warsztat

Na warsztacie dowiemy się, czym są mediacje oraz w jakich sytuacjach mogę być one niezbędną metodą rozwiązywania sporów. Zapoznamy się z przykładami spraw sądowych, w których mediacje mogą być konieczne. Zwrócimy uwagę również na zasady, jakimi kierować się powinien profesjonalny mediator. Zastanowimy się także nad korzyściami płynącymi z mediacji w świetle przeprowadzonych badań.

Monika Domska-Brzozowska – psycholog kliniczny, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i rodzin oraz mediacje rodzinne. Pracuje w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Centrum Medycznym Diagnosis oraz w przedszkolu integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę. Współpracuje ze szkołami oraz poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Jest koordynatorem z ramienia oświaty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na stałe współpracuje z MOPR i policją. W 2013 r. nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Praca biegłego sądowego w praktyce | warsztat

Na warsztacie dowiemy się, jak w praktyce wygląda praca biegłego sądowego. Jakimi narzędziami się posługuje? Jakie sprawy opiniuje? Uczestnicy będą mogli choć przez chwilę poczuć się, jak w prawdziwym sądzie i wziąć udział w scence obrazującej pracę biegłego.

Jan Gołębiowski – absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ukończył również studium podyplomowe dla biegłych sądowych na Uniwersytecie Śląskim, a także odbył kurs w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce dotyczący opiniowania na potrzeby procesowe. Pracował w Komendzie Stołecznej Policji na stanowisku psychologa policyjnego, następnie na Oddziale Psychiatrii Sądowej. Od 2009 r. biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czym zajmuje się psycholog sądowy? | wykład

Na wykładzie zastanowimy się, jakie jest znaczenie wiedzy psychologicznej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Poznamy elementy pracy psychologa sądowego oraz dziedziny psychologii sądowej. Skupimy się również na przykładach, które obrazują pracę psychologa w sądzie. Dodatkowo porozmawiamy o dzieciach jako ofiarach przestępstw, a także o psychologicznej analizie sprawców.

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog, specjalność psychologia kliniczna. Specjalizuje się w badaniach nad osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków. Zastosował po raz pierwszy w Polsce zaawansowaną metodę analizy zachowań mimicznych – System Kodowania Ruchów Twarzy (FACS). Łowca mimicznych ekspresji emocji. Pracował jako wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

Profilaktyka przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej na randce | spotkanie psychologiczne w ramach Strefy Młodzieży

Podczas spotkania prowadzący postara się odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić? Kiedy mój chłopak lub moja dziewczyna przekracza granice i staje się wobec nas przemocowy? Jakie są źródła przemocy względem kobiet w naszej kulturze?

Przemoc w związkach nie jest jedynie problemem osób dorosłych. Bardzo wielu młodych chłopców traktuje w ten sposób swoje dziewczyny. Zmuszają je do konkretnych zachowań seksualnych czy oglądania pornografii. One nie wiedzą, że stają się ofiarami nadużyć. Dodatkowo strach przed przyznaniem się do zachowań seksualnych przed rodzicami czy innymi dorosłymi jest tak wielki, że często zostają same ze swoim problemem.

Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowcą Uniwersytetu SWPS między innymi na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna. W Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach prowadzi terapię indywidualną oraz par. Autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Dla nauczycieli

Samobójstwa młodzieży | warsztat

Samobójstwa stanowią jedną z podstawowych przyczyn zgonów wśród młodzieży. Pomimo tego wiele zachowań mogących być ich sygnałem jest niezauważane i czasem bagatelizowane przez dorosłych. Jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania temu zjawisku, jest popularyzowanie wiedzy na jego temat, co będzie głównym przesłaniem spotkania.

dr Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych seksuologii na Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczno-terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 r.

Termin i miejsce

16 marca 2017 r., godz. 9.3014.30

Uniwersytet SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Katarzyna Kwaśnik
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży w Poznaniu

tel. 697 690 482
e-mail: strefa.poznan@swps.edu.pl

 

Archiwum aktualności z Poznania

Aktualności z Warszawy 24-06-2021

HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinfo…

Wirusowi koronawirusa SARS-CoV-2 od samego początku towarzyszy wirus społeczny – niezwykle groźna infodemia. Bez wątpienia to ona odpowiada za wzrost liczby ofiar. Wiele osób, które straciło życie, kierowało się informacjami...

Czytaj więcej

Webinar 18-06-2021

Współczesna literatura chińska – jak być twórcą w Państwie Środka?

Chiny są coraz bogatsze i bardziej nowoczesne, a jednocześnie coraz mniej wolne. Czy świat, w jakim nie ma anonimowości i każda wypowiedź prześwietlana jest przez najbardziej zaawansowane algorytmy cenzorskie, może...

Czytaj więcej

Konferencje 16-06-2021

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki...

Czytaj więcej

Online 16-06-2021

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego na świecie – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy trzymają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, budują też...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 15-06-2021

Kółko Projektowania usług i innowacji

Nauki humanistyczne są bliższe twojemu sercu? Chcesz się dowiedzieć, jak można je wykorzystać, by ułatwić i uprzyjemnić codzienne życie każdego z nas? Marzysz, by w przyszłości wykonywać kreatywny i ciekawy...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 10-06-2021

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary

Przemoc oraz agresja wśród dzieci i młodzieży jest dziś niezwykle częstym zjawiskiem, przybiera rozmaite formy i ma różną częstotliwość. Jeśli chcielibyśmy zadziałać profilaktycznie czy pomóc młodym ofiarom przemocy, nierzadko nie...

Czytaj więcej

Online 07-06-2021

Projektowanie produktów cyfrowych dla branży medycznej

E-wizyty, e-recepty, teleporady terapeutyczne czy aplikacje do samodzielnego monitorowania stanu naszego zdrowia stały się niemalże codziennością współczesnych pacjentów. Skuteczność i poziom satysfakcji z cyfrowej opieki medycznej zaczęły zależeć od technologii...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 04-06-2021

Ocena ryzyka przemocy w grupie pacjentów psychiatrii sądowej

W Holandii już od blisko 20 lat ustrukturyzowana ocena ryzyka przemocy stanowi element codziennej praktyki klinicznej psychiatrów sądowych, a w Polsce proces implementacji tych metod jest dopiero w początkowym stadium. Podczas...

Czytaj więcej

Webinar 01-06-2021

Licencjat i co dalej? – webinar

Posiadasz dyplom licencjata i zastanawiasz się, co dalej? Myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji i zdobyciu wymarzonego dyplomu magistra? A może nie wiesz, który kierunek wybrać po ukończonych do tej pory...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2021

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Profesor Jan Strelau (1931–2020), nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, 30 maja 2021 r. obchodziłby 90. rocznicę urodzin. Z tej okazji dwie uczelnie, z którymi Profesor związał...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 30-05-2021

Wykładowcy Skandynawistyki na Nordic Talking 2021

Interesujesz się daleką Północą? Uwielbiasz hygge i lagom i chcesz się dowiedzieć więcej o kulturze krajów nordyckich? Chciałbyś rozpocząć naukę języka norweskiego czy szwedzkiego lub masz za sobą doświadczenia w...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2021

Uzależnienia behawioralne

Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą tematyce uzależnień behawioralnych organizowaną przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Wydarzenie przeznaczone jest zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień, studentów...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 28-05-2021

„Wirtualna (współ)praca” – jak uczyć (się) online?

Wszystkich studentów naszej uczelni zachęcamy do lektury wydawnictwa cyfrowego dotyczącego problemów nauki zdalnej. Ponad rok temu społeczność akademicka stanęła przed wyzwaniem przeniesienia zajęć w świat wirtualny. Zespół wykładowców z Katedry Grafiki postanowił...

Czytaj więcej

Webinar 27-05-2021

Walka o tradycję – kuchnie i dzieje kulinarne Azji Wschodniej

Chiny, Korea i Japonia borykają się z niełatwymi relacjami nie tylko w sferze polityki. Okazuje się, że również obszar tradycji kulinarnych nie jest wolny od niesnasek. Ostatnio głośno było o chińsko-koreańskiej kłótni...

Czytaj więcej

Granty 26-05-2021

Ponad 2,7 mln zł z NCN dla naszych naukowców

Narodowe Centrum Nauki przyznało badaczom z Uniwersytetu SWPS w ramach konkursów OPUS i SONATA ponad 2,7 mln zł. Te środki pomogą naszym naukowcom z Instytutu Psychologii i Instytutu Nauk Społecznych przeprowadzić...

Czytaj więcej

Online 24-05-2021

Projektowanie graficzne materiałów edukacyjnych

Rozwój technologii cyfrowych i technik drukarskich sprawiły, że wytwarzanie i rozpowszechnianie obrazów jest tak proste, jak nigdy dotąd. Kultura wizualna jest także obecna we współczesnych materiałach edukacyjnych. Obraz (ruchomy i...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 21-05-2021

Uniwersytet SWPS w gronie sygnatariuszy Magna Charta Universitatum 2020

Rektor naszej uczelni, prof. Roman Cieślak, podpisał Magna Charta Universitatum 2020 – deklarację zasad i wartości, na których opiera się misja dydaktyczna, naukowa i społeczna uniwersytetów. Tym samym dołączyliśmy do...

Czytaj więcej