Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarnecki

dr

Przemysław Czarnecki

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Katedra Skandynawistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Skandynawista, językoznawca. Naukowo zajmuje się językiem norweskim i islandzkim (fonologia, gramatyka, polityka językowa).

Bada, dlaczego w języku islandzkim prawie w ogóle nie ma zapożyczeń z innych języków.

Interesuje się mitologią nordycką, literaturą staroislandzką oraz typowymi norweskimi i islandzkimi tradycjami i zwyczajami. Analizuje, dlaczego Islandia i Norwegia są takimi atrakcyjnymi celami wyjazdów turystycznych i zarobkowych. Czy tam żyje się Polakom lepiej?

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z historii języka norweskiego, kultury i literatury staroskandynawskiej, praktycznej nauki języka norweskiego (pisanie, konwersacje, gramatyka, fonetyka), gramatyki kontrastywnej polsko-norweskiej oraz seminarium licencjackiego.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Literatura norweska
  • Literatura islandzka
  • Kultura norweska
  • Kultura islandzka
  • Puryzm językowy na Islandii i Wyspach Owczych
  • Polityka językowa

Informacje prasowe