Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog pracy - praktyk, trener biznesu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychobiologicznych uwarunkowań skuteczności stosowanych strategii inwestycyjnych, a także wokół podmiotowych i ekonomicznych uwarunkowań poznawczego i emocjonalnego wymiaru zadowolenia z życia i pracy.

Autorka rozprawy doktorskiej pt. Podmiotowe korelaty stosowania strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych na rynku finansowym, która zajęła I miejsce w prestiżowym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

Posiada doświadczenie w diagnozowaniu potencjału zawodowego pracowników, projektowaniu ścieżek rozwoju kariery zawodowej, zarządzaniu talentami w organizacji, projektowaniu i realizowaniu warsztatów/treningów/szkoleń dla pracowników z 6 sektorów gospodarki. Dotychczas przeprowadziła blisko 5 500 godzin warsztatów motywacyjnych i treningów interpersonalnych.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi seminaria magisterskie z obszaru podmiotowych i ekonomicznych korelaty zadowolenia z pracy i życia.