Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego

Wydział Prawa w Warszawie

Koło zajmuje się tematyką szeroko pojętego prawa rodzinnego. Podczas spotkań poruszamy tematy związane z prawem rodzinnym sensu stricto, z prawem opiekuńczym, spadkowym, unijnym. Opiekunkami naukowymi koła są: dr Małgorzata Eysymontt oraz dr Ewa Pietrzak.

Nasza działalność

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego powstało w 2018 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Dotychczas zorganizowaliśmy kilka wydarzeń online, w tym konferencję dotyczącą zapewniania równych szans osobom z niepełnosprawnościami, webinaria tematyczne z zaproszonymi gośćmi, m.in. na temat działań podejmowanych w celu zwalczania przestępstw przeciwko rodzinie. Członkowie koła uczestniczyli także w konferencji poświęconej roli kobiet, przeobrażeń społecznych i technologicznych.

Uczymy się pisać pisma procesowe i rozwiązywać kazusy. W okresie przedpandemicznym odbywała się także symulacja rozprawy alimentacyjnej, cykl spotkań dotyczących alimentów i przemocy w rodzinie. Spotkania koła są otwarte. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko studentów prawa. Za każdym razem poruszamy inny ciekawy temat.

Opiekun
naukowy

Zarząd Koła

Paulina Domek
Przewodnicząca