Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Studenckie Koło Open Science

float_intro: images/images/kola-naukowe/warszawa/open-science.jpg

Studenckie Koło Open Science działa na Wydziale Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Opiekunem naukowym koła jest dr Aleksandra Kołodziej – psycholożka i neurokognitywistka, która przy wykorzystaniu elektroencefalografii (EEG) bada mechanizmy leżące u podstaw depresji.

Cele i działalność Koła

Naszym celem jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat dobrych praktyk naukowych i promowanie idei otwartej nauki. Koło organizuje otwarte spotkania online, podczas których odbywają się prezentacje i dyskusje na temat artykułów naukowych. Członkowie koła uczestniczą w wewnętrznych warsztatach, pogłębiają wiedzę o dobrych praktykach naukowych w szczegółowych obszarach badawczych (np. psychoterapia / psychologia kliniczna i zdrowia, neuronauki, psychologia poznawcza, neuroróżnorodność, seksualność, moralność), tworzą repozytorium z opisami metod wykorzystywanych w metaanalizach, podejmują się badań replikacyjnych.