Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stypendia dla kandydatów z zagranicy

Stypendium Uniwersytetu SWPS
dla obcokrajowców

Uniwersytet SWPS oferuje stypendium przeznaczone dla międzynarodowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku angielskim. Stypendium pokrywa czesne za pierwszy rok nauki. Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium, musisz złożyć dokumentację swoich osiągnięć na polu społecznym, kulturalnym lub sportowym i napisać esej na zadany temat. Zgłoszenie należy przesłać przez formularz rekrutacyjny.

Kto może złożyć wniosek

  • Kandydaci z zagranicy ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim.

Jak składać wnioski

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  • Złóż wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia na studia w Uniwersytecie SWPS
  • Przeczytaj Regulamin przyznawania „Stypendiów dla studentów zagranicznych”
  • Napisz i złóż esej na temat określony w regulaminie. Załącz dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, działalność na polu artystycznym, działalność charytatywną lub wolontariat.
  • Złóż wniosek o przyznanie stypendium.

Sprawdź szczegóły dotyczące konkursu

Pozostałe stypendia
naukowe, sportowe, specjalne i socjalne

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli naukę na naszej uczelni, mogą korzystać z wszystkich programów stypendialnych, jakie oferujemy naszym studentom, bez względu na kraj pochodzenia. Obcokrajowcy, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, mogą ubiegać się o stypendia Rektora lub Ministra. Jeśli posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, przysługuje im prawo do stypendium specjalnego.

Sprawdź, z jakich innych stypendiów dla studentów możesz skorzystać