Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Głowa się rusza

program dla kandydatów na grafikę

Pomysłowość i oryginalność to podstawowe wartości w przemyśle kreatywnym, w którym usytuowane są studia graficzne. Szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji. Dla laureata nagroda pieniężna stanowi równowartość czesnego za pierwszy rok studiów.

Pobierz regulamin

Pola Pawlak, studentka grafiki na Uniwersytecie SWPS
Zdjęcie przedstawiające Polę Pawlak, studentkę grafiki na Uniwersytecie SWPS i laureatkę konkursu Głowa się rusza

O programie

Zadanie kwalifikacyjne

Przygotuj plakat odnoszący się do hasła: „Nie ma nic bardziej demokratycznego od projektowania”. Przygotowaną pracę konkursową zapisz w formacie PDF o maksymalnej wielkości 25 MB. Pracę wyślij najpóźniej do 22 lipca 2024 r.

Kto może wziąć udział?

Konkurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS.

– Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr hab. Mariusz Wszołek, prof. Uniwersytetu SWPS.

Nagroda główna

Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość czesnego za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na kierunku grafika na Wydziale Prawa i Komunikacji Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Zgłoszenia
Krok po kroku

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, w terminie do 22 lipca 2024 r. musisz:

 1. zarejestrować się w formularzu rekrutacyjnym na studia na kierunku grafika prowadzonym na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS;
 2. umieścić w formularzu rekrutacyjnym prawidłowo uzupełniony formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do regulaminu wraz z akceptacją warunków regulaminu;
 3. umieścić pracę konkursową w formularzu rekrutacyjnym w zakładce „Konkursy i stypendia”.

Wyniki

Konkurs rozstrzygniemy do 30 lipca 2024 r. O wynikach poinformujemy cię za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki opublikujemy również na stronie internetowej konkursu.

Laureatki
Głowa się rusza 2023

W tej edycji konkursu kandydatki i kandydaci przygotowywali prace nawiązujące do hasła „No more war!”.

 1. Pierwsze miejsce – Magdalena Sałaciak

  Głowa się rusza 2023 Laureatka Magdalena Sałaciak

   

  Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Magdalena Sałaciak. Komisja doceniła twórcze nawiązanie do obrazów Andrzeja Wróblewskiego z cyklu „Rozstrzelania” – bardzo istotnych prac w historii polskiej sztuki, odnoszących się do odczuć wojennych. Wybór twórczy świadczy o badawczym podejściu autorki konkursowego dzieła, które powstało z połączenia wiedzy z historii sztuki i dobrego warsztatu plastycznego.

   

 2. Wyróżnienie – Wiktoria Rapiejko

  Głowa się rusza 2023 Wiktoria Rapiejko

  Komisja przyznała pierwsze wyróżnienie Wiktorii Rapiejko.

 3. Wyróżnienie – Katerina Popławska

  Głowa się rusza 2023 Katerina Popławska

  Komisja przyznała drugie wyróżnienie Katerinie Popławskiej.

Grafika
studia I stopnia we Wrocławiu

Grafika inna od wszystkich

W Katedrze Grafiki kształcimy przede wszystkim projektantantów komunikacji wizualnej. Wyposażając studentów w kompetencje społeczne, próbujemy wypracować wśród nich postawę kreatywną, dzięki której mogą samodzielnie odpowiadać na potrzeby rynku.

Jedyna takie studia projektowe

Kierunek grafika oferowany przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. Łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. Tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego, jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

– Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr hab. Mariusz Wszołek, prof. Uniwersytetu SWPS.

Technologie są zmienne

Dzisiejszy świat jest niczym w porównaniu z tym, co czeka nas w niedalekiej przyszłości (w pozytywnym, ale również negatywnym znaczeniu). Jedno jest pewne – uniwersalna wiedza z zakresu komunikacji społecznej i społeczeństwa, a także kompetencje pracy w zespole i komunikacji interkulturowej oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia są stałe. To właśnie one budują przewagę na współczesnym rynku.

Projektanci komunikacji wizualnej

Problem analfabetyzmu we współczesnym świecie wcale nie jest marginalny. Problem ten dotyka nie tylko kraje nierozwinięte, lecz także te, w których społeczeństwo jest ekonomicznie wyraźnie podzielone na biednych i bogatych. W tym kontekście projektanci komunikacji wizualnej są odpowiedzialni za efektywne posługiwanie się językiem wizualnym, by sprawnie przekazać informację bez używania tekstu.