Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936–2020)

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/galkowski2.jpg

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, pioniera psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Odszedł wybitny naukowiec, nauczyciel i mentor wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, człowiek zaangażowany w pracę na rzecz potrzebujących. Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego

29 lipca 2020 roku nad ranem zmarł Profesor Tadeusz Gałkowski. Odszedł pionier psychologii rehabilitacyjnej w Polsce. Założyciel i prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Współautor opublikowanej w 2012 roku (z inicjatywy Światowej Organizacji Autyzmu) Karty Praw Osób z Autyzmem. Patron naukowy i przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii. Wybitny znawca sytuacji osób głuchych i niestrudzony inicjator działań służących wspomaganiu ich aktywności. Autor wielu publikacji z zakresu psychologicznej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinami.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1957. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się w roku 1974 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1983 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Utrzymywał ożywione kontakty z badaczami z różnych krajów. W latach 1982–1991 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Współpracował przez wiele lat z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii. W kraju prowadził wykłady i seminaria oraz kierował projektami naukowymi na wielu uczelniach. Przez ponad trzydzieści lat (do czasu przejścia na emeryturę) pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005–2008 był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez ostatnie lata związany z Uniwersytetem SWPS. W naszej uczelni na Wydziale Psychologii kierował Katedrą Psychologii Rozwoju i Edukacji. Był gorącym orędownikiem i patronem powstającej specjalizacji psychologii edukacyjnej.

Trudno uwierzyć, że nie ma wśród nas wybitnego Uczonego i Nauczyciela, Mentora dla wielu pokoleń psychologów, audiofonologów i surdopedagogów, Człowieka zawsze zabieganego, zaangażowanego w prace na rzecz potrzebujących pomocy. Programy badawcze, którymi kierował, miały na celu wspomaganie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i niesienie pomocy dorosłym z różnymi niepełnosprawnościami. Był konsultantem w zakresie tej problematyki w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych.

prof. dr hab. Barbara Bokus

W Uniwersytecie SWPS na seminariach magisterskich i seminariach dla doktorantów powstawały pod Jego kierunkiem unikalne projekty terapeutyczne dla osób z autyzmem czy dla osób głuchych i niedosłyszących. Jakże trudno będzie znaleźć teraz opiekunów prac, które jeszcze nie zostały ukończone. Profesor łączył bowiem w szczególny sposób pasję badawczą, doświadczenie praktyczne oraz postawę zaangażowanego społecznika. Profesor Tadeusz Gałkowski zabiegał o pomoc dla studentów i doktorantów, których trudności życiowe w czasie zajęć poznawał. Wiemy, że fundował im prywatne stypendia. Był Człowiekiem niezwykle oddanym swoim uczniom i współpracownikom. Był wsparciem dla wielu z nas. Ktoś w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji (obecnie: Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji) powiedział, że Profesor „składa się z samej dobroci i życzliwości”. I takiego właśnie Profesora zapamiętamy.

prof. dr hab. Barbara Bokus