hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

W jakim kierunku będą zmierzały przemiany w polityce Chin, podczas gdy cały świat jest ogarnięty pandemią? Czy umocnienie się Chin na rynku globalnym jest zależne tylko od słabnącej pozycji USA i Unii Europejskiej? Na te i inne pytania podczas debaty odpowiedzą Radca Yao Dongye – zastępca ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, Marta Tomczak – sinolożka i kierowniczka Biblioteki Orientalnej Uniwersytetu SWPS, amb. Krzysztof Szumski – były ambasador w wielu krajach azjatyckich, w tym w Chinach i dr hab. Józef Pawłowski – sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski.

28 stycznia
18.00-19.30
online

Chińskie przemiany

Problem biedy w Chinach jest wręcz symboliczny. Zgodnie z wykreślonymi wcześniej planami Chiny chciały do 2020 r. zlikwidować ostatnie wyspy biedy w swoim kraju (około 1% ludności), by wszystkim swoim obywatelom zapewnić choćby minimalny dostatek. Być może pandemia spowolni nieco te wysiłki, ale sukcesy już teraz są ogromne. Skromny dobytek w ostatnich latach zagwarantowano około 800 mln ludzi, a ponadto uformowała się tam najliczniejsza na świecie klasa średnia oceniana na około 400 mln, która – zgodnie z nowymi wytycznymi – ma być jeszcze umacniana. Prof. Grzegorz Kołodko wylicza, że od 1978 r., kiedy zainicjowano reformy Deng Xiaopinga, do 2019 r. produkt krajowy brutto Chin powiększył się aż 40 razy, a dochód na osobę liczony według realnej siły nabywczej wzrósł aż 27 razy. Dodajmy, że w Polsce w tym czasie powiększył się on tylko 2,4 razy, zaś w USA 1,9 razy (patrz jego studium: Wielka chińska transformacja: ze świata trzeciego do pierwszego, „Gospodarka Narodowa”, t. 4, 2020). Liczba chińskich miliarderów liczonych w dolarach jest już prawdopodobnie większa niż tych w USA, a Chiny stały się największym partnerem handlowym dla 130 państw.

W Stanach Zjednoczonych natomiast obszary biedy rozszerzały się w ostatnich latach, co jeszcze bardziej przyspieszyła pandemia, z którą ten kraj słabo sobie radzi. W rezultacie już 19% dzieci żyje tam w biedzie, w samym Nowym Jorku dotyczy to co trzeciego dziecka, co dziesiąte zaś nie ma nawet stałego adresu w związku z narastającą skalą bezdomności (Eliza Sarmaka-Mahoney, Wielka śmierć wielkich miast, „Przegląd Tygodniowy”, 21.12.2020). Klasa średnia ubożeje tam systematycznie i ulega ekonomicznej degradacji. W 1965 r. stosunek płac menedżerów firm do szeregowych pracowników wynosił 21:1, zaś w 2020 r. – 320:1, co ma wielorakie następstwa, gdyż tworzy przepaść między coraz węższymi elitami a społeczeństwem. Oto jak zaskakująco zmienia się nasz świat i ukazują się jego zadziwiające oblicza.

Na Zachodzie trwają fundamentalne debaty o konieczności zasadniczych zmian w praktykowanym tam od ponad 100 lat modelu rozwoju gospodarczego i kapitalizmu, o przejściu do gospodarki dbającej o ekologię i rozwój zrównoważony, ograniczającej produkcję i konsumpcję, od kapitalizmu neoliberalnego dbającego wyłącznie o zyski akcjonariuszy do „kapitalizmu interesariuszy”, czyli dbającego o interesy społeczne, ze zdecydowanie większą rolą państwa i rozwojem służb publicznych w warunkach nowej rewolucji informatycznej. Także podział na bogatą Północ i biedne Południe wymaga zasadniczych korekt w polityce gospodarczej, gdyż staje się coraz większym zagrożeniem dla wszystkich. Do takich zmian nawołują m.in. prof. Klaus Schwab – organizator Światowego Forum Gospodarczego w Davos, a z drugiej strony – papież Franciszek. Obserwując kierunki decyzji polityczno-gospodarczych i społecznych podejmowanych w Chinach, wydaje się, że w wielu aspektach wkraczają już na tę drogę i są do tego lepiej przygotowane niż Zachód. Nie są więc one tylko konkurentem Zachodu w krótkoterminowym wymiarze konkurencji rynkowej i geostrategicznej, lecz historycznej, co będzie miało wielorakie implikacje krótko i długoterminowe.

Pan Radca Yao Dongye, zastępca ambasadora ChRL – przedstawi kluczowe decyzje polityczne władz ChRL podjęte w poprzednim roku i wytyczające kierunki zmian dla kraju.

Pani Marta Tomczak, sinolożka i kierowniczka Biblioteki Orientalnej Uniwersytetu SWPS – omówi podłoże historyczne i polityczne rozwoju nauki w Chinach, wskaże na ogromny nacisk na technologiczny awans kraju, a także na obecność nowych technologii w życiu codziennym oraz najważniejsze kierunki inwestycji technologicznych.

Amb. Krzysztof Szumski, były ambasador w Chinach oraz innych krajach regionu i znany ekspert polityki azjatyckiej – podsumuje zmiany zachodzące w polityce zagranicznej Chin i wskaże główne ich kierunki, uwarunkowane w znacznym stopniu przemianami wewnętrznymi.

Dr hab. Józef Pawłowski, sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego – przedstawi najważniejsze procesy, jakie w ciągu ostatnich kilku lat zachodziły w globalnym otoczeniu Chin oraz ich wpływ na pozycję tego kraju na arenie międzynarodowej. W kontekście obecnej sytuacji pandemicznej omówione zostaną także perspektywy zmian w globalnym układzie gospodarczym i politycznym, którego Chiny są jednym z najważniejszych elementów.

W trakcie debaty można przesyłać pytania za pośrednictwem czatu na Youtube. Transmisja debaty dostępna będzie na stronie Biblioteki »

Spotkanie będzie również dostępne w archiwum na kanale YouTube Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Opracowanie tekstu: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

 

O cyklu spotkań „Azjatyckie dylematy”

Profesor Krzysztof Galikowski

„Jest to pierwsza od wielu lat prezentacja publiczna różnych problemów współczesnej Azji, jej relacji z Polską i światem. Cały kurs może dać zupełnie niezłą orientację osobom interesującym się tym kontynentem, studentom sinologii oraz stosunków międzynarodowych” - mówi prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS.

Formuła spotkań

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej w Warszawie, popularnego miejsca spotkań i debat, Katedra Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS przygotowała cykl publicznych debat panelowych i prelekcji o Azji Wschodniej „Azjatyckie dylematy”. Spotkania dotyczą stosunków międzynarodowych, spraw wewnętrznych oraz stosunków krajów azjatyckich z Polską.

Począwszy od stycznia 2014 roku, w każdy ostatni czwartek miesiąca odbywały się spotkania „Chiny – nowa potęga”. Nowy cykl. „Azjatyckie dylematy” przybliży problemy Azji we współczesnym świecie.

W roli prelegentów i panelistów wystąpią najlepsi specjaliści z kraju i zagranicy, w tym praktycy z polskich instytucji państwowych. Spotkania organizowane są we współpracy z innymi instytucjami, w tym Warszawską Szkołą Reklamy, dzięki której nagrania debat dostępne są na stronach internetowych Uniwersytetu SWPS i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Organizatorzy

  • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Współpraca

  • Centrum Badań Azji i Pacyfiku ISP PAN
  • Katedra Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS
  • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej
  • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

logotypy Azjatyckie dylematy

Studia azjatyckie na Uniwersytecie SWPS

Kierunek Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia oferowany na Uniwersytecie SWPS w Warszawie to studia unikatowe w Polsce i Europie.

Program kształcenia kładzie nacisk na praktyczna naukę języka chińskiego i umiejętność wykorzystywania go w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych (720 godzin nauki). Studenci studiów azjatyckich poznają także kultury regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość. Dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki. Zdobywają elementarne kompetencje do współpracy z Azjatami ze wszystkich kręgów cywilizacyjnych Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin jako największego i najbardziej znaczącego kraju regionu.

Uczelnia oferuje dodatkowy semestr nauki języka chińskiego na uczelniach w Chinach oraz pomaga w uzyskaniu stypendiów na naukę w Azji.

więcej o kierunku »

Termin i miejsce spotkania

28 stycznia 2020 r. (czwartek), w godz. 18.00-19.30
Transmisja online odbędzie się na stronie Biblioteki »

Archiwum spotkań z cyklu „Azjatyckie dylematy” »

 

Aktualności

Aktualności z Wrocławia 28-05-2021

„Wirtualna (współ)praca” – jak uczyć (się) online?

Wszystkich studentów naszej uczelni zachęcamy do lektury wydawnictwa cyfrowego dotyczącego problemów nauki zdalnej. Ponad rok temu społeczność akademicka stanęła przed wyzwaniem przeniesienia zajęć w świat wirtualny. Zespół wykładowców z Katedry Grafiki postanowił...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 31-05-2021

Szkoła letnia – służba zdrowia, polityka, społeczeństwo, technologie

Wszystkich studentów naszego Uniwersytetu zapraszamy do udziału w Szkole letniej poświęconej niezwykle ważnemu dziś zagadnieniu dla każdego kraju, jakim jest pandemia COVID-19. Zmieniła ona życie praktycznie całej ludzkości, która musi...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 02-06-2021

Grafika ma już 10 lat!

Już od dekady działa Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, która prowadzi nowatorskie, praktyczne studia projektowe na styku szeroko pojętej grafiki, komunikacji wizualnej i społecznej. „Obchodzimy wspaniały jubileusz, na który...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 07-06-2021

Pismo Prywatne – inicjatywa studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu od 2016 r. tworzą Pismo Prywatne – internetowy magazyn, w którym możemy przeczytać felietony, reportaże czy wywiady o tematyce związanej...

Czytaj więcej

Sukcesy 10-06-2021

Nagrody dla studentów Skandynawistyki na konferencji „Träffpunkten Poznań!”

Podczas Konferencji Młodych Polskich Skandynawistów „Träffpunkten Poznań!”, gdzie swoje projekty badawcze realizowane w ramach prac licencjackich i magisterskich przedstawiali studenci Skandynawistyki z całego kraju, doceniono wystąpienia młodych badaczy z naszego...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-06-2021

Eksperci School of Form uczestnikami europejskiego projektu ACCELERATE

Podczas pandemii koronawirusa szkoły i uniwersytety dość szybko przystosowały się do nauczania zdalnego online, jednak przedmioty wymagające zajęć praktycznych, nieodzowne w sektorze kreatywnym, znacznie ucierpiały. Program ACCELERATE to strategiczne partnerstwo...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 11-06-2021

Uniwersytet SWPS dołącza do Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych

Europa Środkowa boryka się z problemem dezinformacji, która na całym świecie osiąga bezprecedensowy poziom, dotykając tematów od zdrowia po politykę. Transgraniczny wymiar dezinformacji i jej duża zmienność, zarówno pod względem...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 11-06-2021

Prof. Mirosław Filiciak powołany do Grupy Ekspertów w organizacji Pan European Game Information

Z dumą informujemy, że prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz zjawisk związanych z internetem i grami komputerowymi, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 13-06-2021

„In situ. Uczymy (się) zmiany”. Wystawa wykładowców i studentów Grafiki

„W obliczu różnych zmian i zwrotów charakterystycznych dla współczesnego świata interesujące stają się miejsca stałe. Miejsca posiadające jeśli nie realną, to symboliczną trwałość, dzięki której czerpiemy energię, inspirację, zapał do...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 14-06-2021

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 3

Publikacja autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego, prof. Uniwersytetu SWPS z Wydziału Prawa w Warszawie, zawiera komentarz przepisu definiującego terytorialny ustrój RP. Art. 3 dotyczy zasady unitarności państwa i określa Rzeczpospolitą...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 15-06-2021

Kółko Projektowania usług i innowacji

Nauki humanistyczne są bliższe twojemu sercu? Chcesz się dowiedzieć, jak można je wykorzystać, by ułatwić i uprzyjemnić codzienne życie każdego z nas? Marzysz, by w przyszłości wykonywać kreatywny i ciekawy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-06-2021

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki...

Czytaj więcej

Webinar 18-06-2021

Współczesna literatura chińska – jak być twórcą w Państwie Środka?

Chiny są coraz bogatsze i bardziej nowoczesne, a jednocześnie coraz mniej wolne. Czy świat, w jakim nie ma anonimowości i każda wypowiedź prześwietlana jest przez najbardziej zaawansowane algorytmy cenzorskie, może...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-06-2021

HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinfo…

Wirusowi koronawirusa SARS-CoV-2 od samego początku towarzyszy wirus społeczny – niezwykle groźna infodemia. Bez wątpienia to ona odpowiada za wzrost liczby ofiar. Wiele osób, które straciło życie, kierowało się informacjami...

Czytaj więcej

Online 28-06-2021

Projektowanie komunikacji marek etycznych i odpowiedzialnych społecznie

Idealny świat to taki, gdzie produkty rozwiązują ludzkie problemy, usługi mają na celu ułatwiać codzienne życie, przedmioty nie szkodzą środowisku, a nasze pieniądze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Czy...

Czytaj więcej

Online 01-07-2021

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem?...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 04-07-2021

Interkulturowy warsztat: Zmiana przez design. DESIGN AS PROTEST – co możeMY?

Zdarzenia ostatnich lat dostarczają wielu wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Jak możemy się w nie angażować? Jak strategicznie działać na rzecz zrównoważonej przyszłości, by zwracać uwagę na problemy współczesnego świata?...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 14-07-2021

Spotkanie z wrocławskim Wydziałem Psychologii

Niedługo rozpoczniesz studia na Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub dopiero planujesz dołączyć do naszej społeczności? Spotkaj się z naszą kadrą i poznaj, jak wyglądają studia w naszym kampusie –...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 28-07-2021

Akademia Innowacji – rozwiń swój pomysł na produkt lub usługę

Chcesz się nauczyć, jak tworzyć innowacyjne produkty lub usługi? A może masz już swój pomysł i chcesz go dopracować? Zgłoś się do Akademii Innowacji Uniwersytetu SWPS. Akademia jest programem organizowanym...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej