Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Wojciech cwalina

dr hab.

Wojciech Cwalina

wykładowca
Wydział Psychologii w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią marketingu politycznego, psychologicznymi mechanizmami związanymi z oddziaływaniem mediów masowych na postawy i zachowania społeczeństwa oraz marketingiem środowiskowym. Interesuje się psychologią społeczną, zwłaszcza tym, w jaki sposób spostrzegamy i oceniamy innych ludzi, oraz tym, w jaki sposób można na nich wpływać i bronić się przed perswazją czy manipulacją.

Jego badania koncentrują się na psychologii marketingu politycznego. Podejmuje w nich zagadnienia dotyczące psychologicznych mechanizmów związanych z formowaniem wrażeń i postaw w stosunku do polityków i partii politycznych, oddziaływaniem mediów oraz kształtowaniem preferencji i zachowań wyborczych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych, takich jak „Media Psychology”, „Journal of Political Marketing”, „Journalism Studies”, „European Journal of Marketing” i „Journal of Public Affairs”. Jest członkiem redakcji czasopisma „Psychologia Społeczna” oraz rady redakcyjnej „Journal of Political Marketing”.

Jest współautorem książek „Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna” (2005), „A cross-cultural theory of voter behavior” (2008) i „Political marketing: Theoretical and strategic foundations” (2011) a także „Wieloznaczność w przekazach politycznych” (2015).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii marketingu politycznego, psychologii mediów, psychologii rynku.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Marketing polityczny
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia pracy
 • Kampanie wyborcze
 • Przekazy medialne

Informacje prasowe  Materiały Wideo

  Marketing polityczny jako narzędzie manipulacji

  .