logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Zuzanna Kwissa-Gajewska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
BIO Zuzanna Kwissa-Gajewska

dr

Zuzanna Kwissa-Gajewska

Wydział Psychologii w Warszawie
członkini Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
członkini Rady Programowej ds. Kształcenia Podyplomowego

Profil naukowy

Psycholog zdrowia. W pracy naukowej zajmuje się radzeniem sobie ze stresem wywołanym przewlekłą chorobą somatyczną. W szczególności interesują ją czynniki sprzyjające skutecznej adaptacji do takiej choroby oraz relacje lekarz–pacjent.

W 2014 r. została laureatką Srebrnego Pióra czasopisma „Reumatologia”. Edytorka polskiej wersji językowej bloga Practical Health Psychology.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia. Jest koordynatorką modułu „Stres życiowy”.Powiązane materiały na stronie uczelni