Filologia norweska
Kierunek

Filologia norweska

stacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Filologia norweska z rozszerzonym językiem angielskim
Kierunek

Filologia norweska

z rozszerzonym językiem angielskim

stacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Filologia szwedzka
Kierunek

Filologia szwedzka

stacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Filologia szwedzka z rozszerzonym językiem angielskim
Kierunek

Filologia szwedzka

z rozszerzonym językiem angielskim

stacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Skandynawistyka
Kierunek

Skandynawistyka

ścieżki szwedzka i norweska

niestacjonarna
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły