logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Wiesława Sotwin
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
czarne

dr

Wiesława Sotwin

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się problematyką woli i siły woli, a także relacjami ciało-umysł, w tym tzw. problemem psychofizycznym, czyli pytaniem o to, w jaki sposób materialne ciało wchodzi w relację z niematerialnym umysłem. W monografii „Jak działa wola, czyli dynamika umysłu” przedstawia autorskie rozwiązanie problemu wolności woli, a obecnie zajmuje się konstruowaniem kwestionariusza do badania siły woli.

Uhonorowana Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodłegości.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ogólnej, psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii emocji i motywacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ocena ryzyka
  • Podejmowanie decyzji ryzykownych
  • Psychologia ekonomiczna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni