logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr
Aleksandra Tatko
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
maj konrad

dr

Aleksandra Tatko

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się problematyką śmierci i umierania w społeczeństwie polskim, w szczególności relacjami między człowiekiem umierającym i jego bliskimi oraz świadomością nieuleczalnej choroby. W obszarze jej zainteresowań leży także problematyka szeroko rozumianej opieki paliatywnej i oddziaływania hospicjów domowych na codzienne funkcjonowanie swoich pacjentów.

Interesuje ją stopień wsparcia udzielany przez specjalistów oraz rodzinę umierającemu, przeciwdziałanie luce w wiedzy wśród osób opiekujących się pacjentami paliatywnymi, a także temat decyzji Polaków w zakresie wyboru miejsca umierania. Dr Tatko bada również zagadnienia związane z socjologią medycyny, tanatologią, a także filozofią śmierci i umierania.

Bierze udział w realizowanym w ramach programu Horizon 2020 projekcie badawczym dotyczącym umierania w społeczeństwie polskim. Wśród zrealizowanych już badań należy wymienić m.in. inicjatywę przybliżającą problematykę odczuwania sensu życia przez pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej (finansowane ze środków NCN).

Autorka publikacji poruszających tematykę polskiego ruchu hospicyjnego, socjologii w kontekście procesu umierania i interdyscyplinarnych badań nad starością.

 


Dla mediów

Obszary tematyczne

  • opieka hospicyjna
  • postawy wobec śmierci i umierania
  • świadomość śmierci i umierania
  • przemiany opieki paliatywnej
  • opieka nieformalna wobec człowieka umierającego
  • rozwój ruchu hospicyjnego
  • wykluczenie społeczne ludzi chorych nieuleczalnie

Informacje prasowe