logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Anna Maria Zalewska

prof. dr hab.

Anna Maria Zalewska

Instytut Psychologii
Wydziału Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się psychologią osobowości i różnic indywidualnych, jakości życia i zagadnieniami psychologii społecznej. Prowadzi badania dotyczące struktury osobowości oraz roli właściwości osobowości i środowiska w postrzeganiu równowagi praca-rodzina, wyznaczaniu subiektywnych (dobrostanu, zadowolenia z pracy, zdrowia) i obiektywnych wskaźników jakości życia (np. optymizmu, zachowań obywatelskich młodzieży). Kierowany przez nią zespół (projekt NCN) analizuje również, czy podejmowanie pozytywnej aktywności może „hartować” lub „uskrzydlać” ludzi – jak silnie może zmieniać: dobrostan, przekonania, cechy. W projektach międzynarodowych bada zachowania obywatelskie młodzieży w różnych krajach Europy.

Była przewodniczącą Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych przy MNiSW. Jest członkiem the ESF College of Expert Reviewers (wcześniej ESF Pool of Reviewers). Jest Autorką kilku kwestionariuszy i adaptacji technik. Jest Autorką ponad 90 publikacji - w tym kilku monografii (m.in. „Dwa światy”, 2003, „Psychologiczne portrety młodych obywateli”, 2011), prac pod redakcją (np. „Future Future Citizens: 21th Century challenges for young people”, 2010) i wielu artykułów.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii różnic indywidualnych, diagnozy psychologicznej, psychologii jakości życia i pracy oraz seminaria magisterskie. W latach 2011-2018 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Struktura osobowości – relacje między cechami, wartościami i przekonaniami
  • Subiektywny dobrostan
  • Zadowolenie z pracy
  • Zachowania obywatelskie
  • Równowaga praca-rodzina

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni