Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

dr, LLM

Bartłomiej Wróblewski

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego i praw człowieka, były ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Kształcił się także w zakresie europejskiego prawa wspólnotowego na Uniwersytecie Ottona i Fryderyka w Bambergu. Odbywał staże naukowe w Strasburgu i Berlinie.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, historii korporacji akademickich. Pierwszemu z tych zagadnień poświęcił trzy książki: „Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland” (Nomos Verlagsgesellschaft, 2005), „Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne” (Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 2005), „Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania ustawodawcy. Kształtowanie się koncepcji i instytucji na tle reguł ogólnych odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku” (C.H. Beck, 2011). Stworzył Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu (www.archiwumkorporacyjne.pl).

Należy do Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. W 2020 roku został powołany na polskiego reprezentanta w kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wpływ społeczny
  • Wybory
  • Prawo wyborcze
  • Demokracja, demokratyzacja, autorytaryzm, populizm
  • Systemy partyjne i polityczne
  • Polityka UE, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, USA
  • Zachowania polityczne i wyborcze

Informacje prasowe