Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dorota Kalka

dr

Dorota Kalka

Wydział Psychologii w Sopocie
kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog rozwojowy. Zajmuje się psychologią wspomagania rozwoju człowieka na przestrzeni życia (z uwzględnieniem obszaru zdrowia), a także psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Naukowo interesuje się jakością życia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Bada zachowania prozdrowotne w przewlekłych chorobach niezakaźnych, m.in. w otyłości i cukrzycy.

Współautorka kilkunastu metod diagnostycznych stosowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracuje nad stworzeniem multimedialnego narzędzia terapeutycznego do stosowania w przypadku SLI.

Publikowała w wielu polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, takich jak: „Polish Psychological Bulletin”, „Psychiatria Polska”, „Polskie Forum Psychologiczne” i „Przegląd Psychologiczny”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia oraz z seksuologii w edukacji i wychowaniu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia rozwojowa

Informacje prasowe