Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Profesor nauk humanistycznych, medioznawca, językoznawca. Naukowo zajmuje się badaniami nad praktyką dziennikarstwa (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego reportażu prasowego), zjawiskami propagandy politycznej w jej językowym ukształtowaniu, rzecznictwem prasowym, antropologią komunikacji grup zamkniętych oraz tanatologią.

Autor publikacji dotyczących zjawisk medialnych i komunikacji, m.in. „Przez klasztorną kratę. Studia z antropologii komunikacji zakonnej” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019), „Porozmawiajmy jak Borkowska z Borkowską" (z Małgorzatą Borkowską OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2019).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru warsztatu dziennikarskiego, publicystyki, creative writing, warsztatu copywritera. Pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Jest kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz koordynatorem kierunku komunikacja i media.