Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się chronopsychologią, stresem pracy zmianowej, a także relacją pomiędzy pracą i rodziną . Bada dlaczego ludzie różnią się co do pór zasypiania i budzenia się oraz wykonywania codziennych czynności, dlaczego sprawność działania nie jest stała w ciągu doby, jaki jest mechanizm powstawania wypadków samochodowych związanych z sennością, a także jak światło wpływa na poziom funkcjonowanie i nastrój oraz dlaczego nocna praca może być szkodliwa.

Jest laureatką Nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki „Stres pracy zmianowej – przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania” (1998). Autorka licznych publikacji naukowych m.in. “Blue light effect on EEG activity – the role of exposure timing and chronotype” (2020), "Working Time Society consensus statements: Evidence-based effects of shift work and non-standard working hours on workers, family and community, w: Industrial Health” (2019), “Daytime Effect of Monochromatic Blue Light on EEG Activity Depends on Duration and Timing of Exposure in Young Men. Advances in Cognitive Psychology”.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w periodykach naukowych w obiegu międzynarodowym, kilkunastu rozdziałów książkowych oraz kilku książek w języku polskim i angielskim. Zrealizowała kilka projektów naukowych finansowanych ze środków uczelnianych, UE oraz NCN oraz jest ekspertem NCN i NCBR. Jest stypendystką UE Marie Skłodowska-Curie Actions, członkiem MCAA i APA.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu stresu pracy i organizacji, chronopsychologii, psychologii zdrowia zawodowego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni