Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Katarzyna Zoń

 

 

 

Profil naukowy

Radca prawny. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę prawa cywilnego materialnego oraz prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem: zagadnień udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, praw i obowiązków osób wykonujących zawody medyczne, a także udzielania świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny. Poza działalnością naukową i pracą dydaktyczną czynnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu popularyzację nauki. Autorka prawie trzydziestu publikacji, w tym monografii pt. „Cywilnoprawne uwarunkowania udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w prawie polskim” (C.H. Beck, 2022). Prelegentka na wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Beneficjentka konkursu Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 5). Od 2019 r. członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w następujących obszarach: prawo cywilne, zobowiązania, prawo spadkowe, prawo prywatne międzynarodowe, klinika cywilnoprawna – delikty.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Odpowiedzialność deliktowa
  • Prawa i obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny
  • Prawa pacjenta
  • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni