Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Małgorzata WawrzyniakKrystyna Skarzynska

prof. dr hab.

Krystyna Skarżyńska

Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. Specjalizuje się w badaniu potocznych przekonań i postaw. Aktualnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami akceptacji agresji w życiu społecznym i w polityce, a także nad rolą ogólnych schematów świata, zasad moralnych oraz rozumienia wolności w kształtowaniu postaw politycznych. Podsumowaniem wyników badań nad wartościami i postawami Polaków oraz ich zmianami w ostatnim trzydziestoleciu będzie autorska książka: „My. Psychologiczno-społeczny portret Polaków z polityką w tle”, która ukaże się w listopadzie 2019 roku.

Jest autorką ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych i kilkunastu książek, m.in.: „Spostrzeganie ludzi” (1981), „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych” (1986), „Konformizm i samokierowanie jak wartości. Struktura i funkcje” (1992), „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej” (2005), „Między ludźmi… Oczekiwania, interesy, emocje” (2012). Komentuje także wydarzenia społeczne i polityczne w mediach (w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Charakterach” i TOK-FM).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni