logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Magdalena Gąsiorowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
BIO MOścicka teske

dr

Magdalena Gąsiorowska

Wydział Psychologii
adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Biznesu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog biznesu. Naukowo zajmuje się psychologią marketingu i reklamy. Prowadzi badania nad bezradnością w biznesie oraz rolą zasobów poznawczych w przetwarzaniu reklamy i przyjmowaniu postaw przedsiębiorczych.

Pracowała w dziale personalnym jednej z czołowych instytucji finansowych oraz w agencjach badawczych specjalizujących się w badaniach marketingowych. Autorka i współautorka publikacji w dziedzinie psychologii poznawczej oraz marketingu i reklamy, m.in. w „Advances in Consumer Research” i „Przeglądzie Psychologicznym”. Interesuje się bezradnością konsumencką w kontekście powstawania iluzorycznych zależności, decyzji zakupowych oraz postaw wobec ryzyka. Zajmuje się kompensacyjną potrzebą kontroli, którą roboczo nazywa „Efektem Supermana“.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, a także warsztaty z budowania wartości marki oraz podejmowania ryzyka w biznesie. Jest opiekunem Koła Naukowego Psychologii w biznesie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rynek pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Komunikacja wewnętrzna w firmie
  • Postawy ekonomiczne
  • Autoprezentacja

Informacje prasowe