Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

mgr

Maja Filipiak

 

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta. Naukowo interesuje się dobrostanem człowieka oraz zaburzeniami psychicznymi osób dorosłych. Specjalizuje się w ambulatoryjnej diagnostyce psychologicznej. Prowadzi badania naukowe oraz prace dydaktyczną i kliniczną związaną z problematyką diagnozy klinicznej oraz pomocy psychologicznej osobom dorosłym.

Przewodniczy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (OSDP PTP). Była w zespole roboczym opracowującym projekt Standardów diagnozy psychologicznej OSDP PTP, uchwalonych i opublikowanych w 2014 roku, a także konsultantem projektu Standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych opracowanych przez polskie środowisko biegłych psychologów z inicjatywy dr Alicji Czeredereckiej i opublikowanych w 2015 roku.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W 2005 roku uzyskała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego, wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej zrzeszone w European Association for Behavioural And Cognitive Psychotherapies.

Współorganizuje naukowe konferencje oraz sympozja poświęcone problematyce standardów nauczania i praktykowania diagnozy psychologicznej. Jest współautorką publikacji naukowych poświęconych problematyce standardów diagnozy psychologicznej oraz kształcenia w tym obszarze. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz treningi kompetencji psychologicznych dla lekarzy, nauczycieli i rodziców.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej i psychologii różnic indywidualnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia kliniczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni