Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Maja Lis-Turlejska

prof. dr hab.

Maja Lis-Turlejska

Wydział Psychologii w Warszawie
profesor emerytowany w Katedrze Psychologii Behawioralnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog kliniczny. W pracy naukowej zajmuje się konsekwencjami traumatycznego stresu. W szczególności intersują ją takie zagadnienia, jak: rozpowszechnienie PTSD w próbach z populacji ogólnej i próbach klinicznych, psychologiczne skutki II wojny światowej w Polsce, społeczne uznanie traumy, narzędzia pomiaru PTSD.

Autorka książek: „Traumatyczny stres: Koncepcje i badania” (1998); „Stres traumatyczny: Występowanie, następstwa, terapia” (2002) i „Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne” (2005). Jest także autorką oraz współautorką licznych publikacji, m.in.: Rzeszutek M., Lis-Turlejska M., Pięta M. i inni, Knowledge about traumatic World War II experiences among ancestors and subjective well-being of young adults: A person-centred perspective, „PLoS ONE”, vol. 15, nr 8, 2020, ss. 1–13; Rzeszutek M., Lis-Turlejska M., Krajewska A., Zawadzka A., Lewandowski M., Szumiał S., Long-Term Psychological Consequences of World War II Trauma Among Polish Survivors: A Mixed-Methods Study on the Role of Social Acknowledgment, „Front. Psychol.”, 2020, 11:210; Rzeszutek M., Lis-Turlejska M., Pięta M. i inni, Polska adaptacja Kwestionariusza Ujawnienia Traumy (DTQ), „Psychiatria Polska” nr 180, 2020, ss. 1–12; Lis-Turlejska M., Szumiał Sz., Drapała I. (2018), Posttraumatic stress symptoms among Polish World War II survivors: the role of social acknowledgement, „European Journal of Psychotraumatology”, 9:1; Lis-Turlejska M., Łuszczynska A., Plichta A., Benight C. (2008), Jewish and Non-Jewish World War II child and adolescent survivors at 60 years after war: Effects of parental loss and age at exposure on well-being, „Am. J. Orthopsychiatry” 78 (3): 369–377; Dragan M., Lis-Turlejska M. (2007), Prevalence of posttraumatic stress disorder in alcohol dependent patients in Poland, „Addictive Behaviors”, 32, 902–911; Lis-Turlejska M. i inni (2012), Post-disaster psychosocial services across Europe: The TENTS project, „Social Science & Medicine”, 75, 1708–1714.

W latach 2007–2016 była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Obecnie jest wiceprzewodniczącą tego Towarzystwa. W latach 2007–2013 była członkiem zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi obecnie seminaria magisterskie z zakresu psychologicznych konsekwencji traumatycznego stresu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia kliniczna