logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Małgorzata Wawrzyniak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Małgorzata Wawrzyniak

dr 

Małgorzata Wawrzyniak

Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. wolontariatu
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Bada różnice indywidualne w rozumieniu i rozpoznawaniu emocji. Interesują ją zaburzenia w identyfikowaniu własnych emocji, przede wszystkim aleksytymia. Zajmuje się uwarunkowaniami radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, rozwojowymi konsekwencjami kryzysu oraz stresu traumatycznego, także w obszarze psychoonkologii.

Jest certyfikowanym psychotraumatologiem (Ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS) oraz certyfikowanym psychoonkologiem (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi przełomowych zmian, zagrożenia życia, długotrwałego stresu w życiu osobistym i zawodowym oraz związanych z nim zaburzeń.

Prowadzi szkolenia dla biznesu (m.in. MindShift Lab, 4Results, CITI Bank Handlowy, Pracuj.pl), trenerów (Szkoła Trenerów BTI, Centrum Mediacji Gospodarczej), urzędników (PUP Szczytno) oraz konsultacje dla osób wykluczonych i bezrobotnych (w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego). Koordynuje projekty wolontariackie (np. wolontariat na Uniwersytecie SWPS, Fundacja „Dorastaj z nami”).

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz zarządu Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, należy także do European Society for Traumatic Stress Studies oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychoonkologii i psychotraumatologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia miłości
  • Naśladownictwo, efekt kameleona
  • Zaufanie
  • Komunikacja
  • Agresja

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni