logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
mgr
Maria Parzuchowska
Sopot
Językoznawstwo
Wydział Psychologii w Sopocie
BIO Maria Parzuchowska

mgr

Maria Parzuchowska

Wydział Psychologii w Sopocie
koordynator Centrum Języków Obcych

Dla mediów

Profil naukowy


Psycholog i nauczyciel języka angielskiego. Od 2004 roku łączy oba obszary, ucząc studentów psychologii sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS zaawansowanego specjalistycznego języka angielskiego. Absolwentka szeregu szkoleń metodycznych i studiów podyplomowych z zakresu coachingu. Szczególnie bliska jest jej tematyka psychologii rozwoju człowieka, prowadziła zajęcia z psychologii wspomagania rozwoju, a także „Szkołę dla rodziców i wychowawców”.

Od kilku lat przedmiotem jej zainteresowań stała się również etnologia, ze szczególnym naciskiem na teorie umysłu mieszkańców Melazonii oraz wpływ kultury kapitalizmu na problemy krajów pozaeuropejskich. W ramach łączenia różnorodnych dyscyplin, wspiera inicjatywę powstania w Gdańsku domu narodzin.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologicznego języka angielskiego.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowe