Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

Mateusz Halawa

School of Form
wykładowca

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog, zajmuje się badaniami etnograficznymi oraz kulturową analizą życia gospodarczego. Naukowo interesuje się algorytmami i interfejsami, a także socjologią mediów i technologią komunikowania m.in. tym, w jaki sposób media mobilne zmieniają tożsamość i życie codzienne użytkowników. Prowadzi badania nad społecznymi i kulturowymi wymiarami pieniędzy.

Doktorant na Wydziale Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie pracował ze studentami Parsons School of Design oraz zespołem Graduate Institute for Design, Ethnography & Social Thought. Asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie współprowadził projekt badawczy „Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych".

Stypendysta Fulbrighta, Wenner-Gren Foundation oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował jako doradca strategiczny i badacz jakościowy w Millward Brown. Współorganizator panelu „Rethinking the Household for the Age of Finance" na spotkaniu American Anthropological Association.

Autor książki „Życie codzienne z telewizorem” (2006), współautor publikacji „Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym” (2013) oraz „Youth and Media: New Media and Cultural Participation” (2013). Publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce” i „Tygodniku Powszechnym" oraz czasopiśmie „Cultural Studies”.

Pracuje nad monografią „Productive Lives of Mortgages: The Culture and Currency of Credit in Poland", prowadząc wieloletnie badania etnograficzne wśród kredytobiorców, ich rodzin, doradców kredytowych, bankowców, prawników, ekonomistów i dziennikarzy.

W School of Form prowadzi seminarium humanistyczne.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni