Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Inauguracja-katowice-2016.jpg

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego oraz studenci rozpoczynający w październiku edukację w katowickim wydziale naszej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Nieuchronne zniekształcenia ocen moralnych” wygłosi jeden z najwybitniejszych polskich psychologów prof. dr hab. Bogdan Wojciszke.

Inauguracja

październik14 2016

Katowice

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi prof. Katarzyna Popiołek, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości oraz wystąpi z krótkim przemówieniem. Z jej rąk odbiorą nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zasłużeni pracownicy i studenci.

Inauguracjakatowice1

Po wystąpieniach gości oraz centralnym punkcie programu, czyli uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, głos zabierze prof. Bogdan Wojciszke, który wygłosi wykład pt. „Nieuchronne zniekształcenia ocen moralnych”. Uroczystość uświetni Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Inauguracja-katowice2

258 Bogdan Wojciszke

O prelegencie

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – psycholog, prodziekan ds. nauki na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach staży naukowych przebywał m.in. na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk.

Termin i lokalizacja

14 października 2016 r., godz. 12.00
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula